Co nas wyróżnia

Doświadczenie zawodowe
Stała współpraca z wydawnictwami branżowymi
Otwartość na indywidualne potrzeby naszych Klientów

Poznaj ODZ Kamar

Firma Ośrodek Doskonalenia Zawodowego KAMAR Mariusz Renkiewicz powstała w 2015 roku. Podstawową działalność naszej firmy stanowią szkolenia Montażystów Rusztowań Budowlano-Metalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i ogrodowych.

W/w szkolenia adresowane są do osób prywatnych, pracowników przedsiębiorstw oraz osób kierowanych przez instytucje publiczne. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Łodzi.

Dysponujemy profesjonalnie wyposażonymi salami wykładowymi, różnymi rodzajami rusztowań wykorzystywanymi podczas zajęć praktycznych dzięki którym profesjonalnie przygotowujemy naszych uczestników do pracy w zawodzie montażysty rusztowań.

Oferta Szkoleń

Przedmiotem działalności Ośrodka Doskonalenia Zawodowego KAMAR Mariusz Renkiewicz są szkolenia z zakresu Montażysta Rusztowań Budowlano-Metalowych - montaż zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez IMBiGS.

Wymagania uczestników kursu:

  • ukończone 18 lat
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku: "Montażysta rusztowań - praca powwyżej 3 m" lub udokumentowanie przez lekarza medycyny pracy badań we wniosku egzaminacyjnym (dokumenty do pobrania).

Czas trwania:

Harmonogram kursu:

  • użytkowanie eksploatacyjne - 4 godziny
  • bezpieczeństwo i higiena pracy - 6 godzin
  • budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych - 18 godzin
  • technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowch - 20 godzin
  • zajęcia praktycznie - 32 godziny

Harmonogram szkoleń:

Lp. Numer kursu Data rozpoczęcia Planowany termin egzaminu
1 1/2016 9 stycznia 2016r. 30 stycznia 2016r.
2 2/2016 13 luty 2016r. 5 marca 2016r.
3 3/2016 2 kwietnia 2016r. 23 kwietnia 2016r.
4 4/2016 7 maj 2016r. 28 maj 2016r.
5 5/2016 11 czerwca 2016r. 24 czerwca 2016r.
6 6/2016 2 lipca 2016r. 23 lipca 2016r.
7 7/2016 20 sierpnia 2016r. 10 września 2016r.
8 8/2016 24 września 2016r. 15 października 2016r.
9 9/2016 29 października 2016r. 19 listopada 2016r.
10 10/2016 26 listopada 2016r. 17 grudnia 2016r.

Adres prowadzenia szkoleń

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego KAMAR Mariusz Renkiewicz

ul. Przemysłowa 12A/13, 97-400 Bełchatów (siedziba ODZ Norbert-ADR Sp. z o.o.)

tel. 603 639 366; 796 240 982

email: biuro@odzkamar.pl

Adres korespondencji

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego KAMAR Mariusz Renkiewicz

ul. Przemysłowa 12A/13, 97-400 Bełchatów

tel. 603 639 366; 796 249 082

email: biuro@odzkamar.pl

NIP: 769 179 98 18; REGON: 361523244

konto: ING o/Bełchatów
94 1050 1937 1000 0090 9069 9209

Do pobrania