Co nas wyróżnia

Doświadczenie zawodowe
Stała współpraca z wydawnictwami branżowymi
Otwartość na indywidualne potrzeby naszych Klientów

Potwierdzenia
z IMBIGS

„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”

Rodzina Gucci

Poznaj ODZ Kamar Mariusz Renkiewicz

Firma Ośrodek Doskonalenia Zawodowego KAMAR Mariusz Renkiewicz powstała w 2015 roku. Podstawową działalność naszej firmy stanowią szkolenia Montażystów Rusztowań Budowlano – Montażowych, Metalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i ogrodowych.

W/w szkolenia adresowane są do osób prywatnych, pracowników przedsiębiorstw oraz osób kierowanych przez instytucje publiczne. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Łodzi.

Dlaczego warto z Nami rozpocząć przygodę:

 1. Nasi kursanci otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe i piśmienne.
 2. Sale wykładowe są wyposażone w przekroje i plansze dydaktyczne.
 3. Podczas zajęć praktycznych do udostępniamy naszym uczestnikom 3 rodzaje rusztowań: złączkowo-rurowe, ramowe, modułowe. Każdy z uczestników podczas zajęć praktycznych ma do dyspozycji: kask, szelki, urządzenie samohamowne, linki bezpieczeństwa, pas monterski wraz narzędziami.
 4. Dla Państwa zatrudniamy wykładowców, którzy legitymują się wykształceniem wyższym technicznym, posiadają bogatą wiedzę z dziedziny rusztowań.
 5. Nasi instruktorzy zajęć praktycznych to praktycy. Na co dzień to kierownicy i brygadziści zespołów monterów rusztowań, dzięki wieloletnim doświadczeniom zawodowym potrafią profesjonalnie przelać wiedzę teoretyczną na praktyczną.
 6. Nasz Ośrodek posiada doskonałą lokalizację w centralnej Polsce, dzięki temu bez problemu i utrudnień do Nas Państwo trafią. Dla kursantów z poza istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Naszym obiekcie.
 7. Szkolimy Obywateli UKRAINY. Podczas zajęć teoretycznych, praktycznych jak również egzaminu Państwowego zapewniamy udział TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO.

Podejmij właściwą decyzję i wybierz szkolenie w Naszym Ośrodku Szkoleń Zawodowych KAMAR Mariusz Renkiewicz.

„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.”

Eurypides

Oferta Szkoleń

Przedmiotem działalności Ośrodka Doskonalenia Zawodowego KAMAR Mariusz Renkiewicz są szkolenia z zakresu Montażysta Rusztowań Budowlano-Metalowych - montaż zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez IMBiGS.

Wymagania uczestników kursu:

 • ukończone 18 lat
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku: "Montażysta rusztowań - praca powwyżej 3 m" lub udokumentowanie przez lekarza medycyny pracy badań we wniosku egzaminacyjnym (dokumenty do pobrania).

Czas trwania:

Harmonogram kursu:

 • użytkowanie eksploatacyjne - 4 godziny
 • bezpieczeństwo i higiena pracy - 6 godzin
 • budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych - 18 godzin
 • technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowch - 20 godzin
 • zajęcia praktycznie - 32 godziny

Harmonogram szkoleń: miejsce szkolenia Bełchatów

Lp. Numer kursu Data rozpoczęcia Planowany termin egzaminu
10/2016 26 listopada 2016r. 17 grudnia 2016r.
1 1/2017 14 stycznia 2017r. 4 luty 2017r.
2 2/2017 18 luty 2017r. 11 marca 2017r.
3 3/2017 18 marca 2017r. 8 kwietnia 2017r.
4 4/2017 22 kwietnia 2017r. 13 maja 2017r.
5 5/2017 20 maja 2017r. 10 czerwca 2017r.
6 6/2017 17 czerwca 2017r. 8 lipca 2017r.
7 7/2017 15 lipca 2017r. 30 lipca 2017r.
8 8/2017 12 sierpnia 2017r. 30 sierpnia 2017r.
9 9/2017 09 września 2017r. 30 września 2017r.
10 10/2017 30 września 2017r. 21 października 2017r.
11 11/2017 04 listopada 2017r. 25 listopada 2017r.
12 12/2017 25 listopada 2017r. 16 grudnia 2017r.

Harmonogram szkoleń: miejsce szkolenia Opole

Lp. Numer kursu Data rozpoczęcia Planowany termin egzaminu
10/2016 26 listopada 2016r. 17 grudnia 2016r.
1 1/2017 14 stycznia 2017r. 5 luty 2017r.
2 2/2017 18 luty 2017r. 12 marca 2017r.
3 3/2017 18 marca 2017r. 9 kwietnia 2017r.
4 4/2017 22 kwietnia 2017r. 14 maja 2017r.
5 5/2017 20 maja 2017r. 11 czerwca 2017r.
6 6/2017 17 czerwca 2017r. 9 lipca 2017r.
7 7/2017 15 lipca 2017r. 30 lipca 2017r.
8 8/2017 12 sierpnia 2017r. 30 sierpnia 2017r.
9 9/2017 09 września 2017r. 30 września 2017r.
10 10/2017 30 września 2017r. 21 października 2017r.
11 11/2017 04 listopada 2017r. 25 listopada 2017r.
12 12/2017 25 listopada 2017r. 16 grudnia 2017r.

SCC - szkolenie

SCC (Safety Certificate Contractors) jest systemem zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków, wymagany w krajach Europy Zachodniej od pracowników budowlano-montażowych lub wykonujących zadania szczególnie niebezpieczne. Stąd pracownicy chcący zatrudnić się przy pracach budowlano-montażowych lub w warunkach szczególnie niebezpiecznych powinni ukończyć szkolenie SCC i posiadać certyfikat SCC. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu osoba otrzymuje certyfikat dwujęzyczny (niemiecko-angielski) ważny przez 10 lat.

Program szkolenia:

 • Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w zakresie systemu SCC
 • Zagadnienia prawne z zakresu przepisów o ochronie pracy
 • Zagrożenia występujące na stanowsikach pracy
 • Identyfikacja zagrożeń i badanie przyczyn wypadków
 • Organizacja bezpiecznej pracy i środki ochrony
 • Zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi
 • Praca w pomieszczeniach zamkniętych
 • Maszyny podnoszące i przenoszące
 • Praca na wysokości
 • Praca pod napięciem
 • Narzędzia podręczne i maszyny
 • Oznakowania

Cel szkolenia:

Celem szkolenia SCC jest ustawiczne poprawianie warunków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska po stronie wszystkich zaangażowanych przedsiębiorstw i pracowników w Unii Europejskiej ( m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwajcarii).

Dla kogo szkolenie:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników operacyjnych, kadry menadżerskiej pracujących na zagranicznych budowach, na których wymagana jest znajomość i posiadanie certyfikatu systemu SCC. Do szkolenia może przystąpić każda osoba bez względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Korzyści z posiadania SCC:

Posiadanie certyfikatu SCC stanowi dowód poznania i zachowywania przez pracownika zasad systemu SCC i oficjalnie uprawnia do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży budowlanej, montażowo-instalacyjnej, maszynowej, transportowej, mechanicznej, elektrycznej, chemii i petrochemii oraz oczyszczalniach i firmach remontowych z regionu Niemiec. Wymóg posiadania certyfikatu dotyczy również pracowników polskich firm realizujących usługi podwykonawcze dla przedsiębiorstw zagranicznych.

Trenerzy:

Szkolenia prowadzone są przez Zespół profesjonalistów, wykwalifikowanych trenerów, którzy dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wieloletnim doświadczeniem w danej branży.

Zaświadczenie/Certyfikat:

Szkolenie z zakresu SCC kończy się egzaminem języku polskim. Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest certyfikat SCC oraz znaczki do paszportów bezpieczeństwa.
Warunki uczestnictwa szkolenia:

 • Przesłanie formularza zgłoszeniowego – emailem na adres: biuro@odzkamar.pl
 • Przesłanie potwierdzenia opłaty za szkolenie.

Cena obejmuje:

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Serwis kawowy
 • Egzamin w języku polskim
 • Certyfikat SCC dwujęzyczny (niemiecko-angielski) ważny 10 lat, (po pozytywnym zaliczeniu egzaminu).

Harmonogram szkoleń SCC:

Numer kursu Zapisy przyjmowanie wraz potwierdzeniem opłaty do dnia Data szkolenia
1/SCC/2017 8 luty 2017r. 18 luty 2017r.
2/SCC/2017 8 marca 2017r. 18 marca 2017r.
3/SCC/2017 20 marca 2017r. 1 kwietnia 2017r.
4/SCC/2017 2 maj 2017r. 13 maj 2017r.
5/SCC/2017 14 czerwca 2017r. 24 czerwca 2017.
6/SCC/2017 12 lipca 2017r. 22 lipca 2017r.
7/SCC/2017 20 września 2017r. 30 września 2017r.
8/SCC/2017 18 października 2017r. 28 października 2017r.
9/SCC/2017 15 listopada 2017r. 25 listopada 2017r.
10/SCC/2017 29 listopada 2017r. 9 grudnia 2017r.

Adres prowadzenia szkoleń

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego KAMAR Mariusz Renkiewicz

woj. Łódzkie
97-400 Bełchatów
ul. Przemysłowa 12A/13

Kontakt:
biuro@odzkamar.pl
tel: 603 639 366
tel. 796 240 982

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego KAMAR Mariusz Renkiewicz

woj. Opolskie
46-046 Bierdzany
ul. Szkolna 20A

Kontakt:
biuro@odzkamar.pl
tel: 603 639 366
tel. 796 240 982

Adres korespondencji

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego KAMAR Mariusz Renkiewicz

ul. Przemysłowa 12A/13, 97-400 Bełchatów

tel. 603 639 366
796 240 982

email: biuro@odzkamar.pl

NIP: 769 179 98 18; REGON: 361523244

Numer konta: ING o/Bełchatów
94 1050 1937 1000 0090 9069 9209

Godziny Pracy ODZ KAMAR Mariusz Renkiewicz

Poniedziałek 8:00 - 17:00    
Wtorek 8:00 - 20:00    
Środa 8:00 - 20:00    
Czwartek 8:00 - 20:00    
Piątek 8:00 - 17:00    
Sobota 8:00 - 13:00 ośrodek czynny w weekendy, w które trwają szkolenia - prosimy o wcześniejszy kontakt  
Niedziela 8:00 - 13:00 telefoniczny w celu potwierdzenia Naszej obecności  

Do pobrania